Здраве за възрастни


мултимедия

  • Вертикални ръбове на ноктите

Това зависи от посоката на гвоздеите на ноктите.

Вертикалните гвоздеи на ноктите, които са доста чести, се простират от кожицата до върха на ноктите ви. Те често стават по-многобройни или видни с възрастта, вероятно поради вариации в клетъчния оборот в ноктите ви.

Ако ноктите ви променят цвета си или развиете хоризонтални нокти по ноктите, говорете с Вашия лекар. Тези промени биха могли да означават основно здравословно състояние.