Псевдохолинестеразен дефицит. Член 2


лечение

Ако имате семейна история на PD или член на семейство, който има проблеми с анестезията, уведомете Вашия лекар преди всяка операция. Можете да предотвратите проблеми, като тествате преди да използвате лекарството. Ако имате PD, може да искате да носите медицинска гривна, която да идентифицира Вашето състояние. Кажете на членовете на семейството да бъдат тествани и преди операцията.

Докато няма лечение за PD, лечения се предлагат. Ако дишането спира по време на операцията, може да се осигури дишане. В повечето случаи възстановяването става без нужда от медицинска помощ.