Кладрибин (интравенозен път)


Описание и имена на търговски марки

Информация за наркотици, предоставена от: Micromedex

Име на американската марка

  1. LEUSTATIN

Описания


Кладрибин принадлежи към групата лекарства, наречени антиметаболити. Той се използва за лечение на косматоклетъчна левкемия, рак на кръвта и костния мозък. Понякога се използва и за лечение на други видове рак, определени от Вашия лекар.

Кладрибин се намесва в растежа на раковите клетки, които в крайна сметка се разрушават. Тъй като растежа на нормалните телесни клетки също може да бъде повлиян от кладрибин, ще се появят и други ефекти. Някои от тях могат да бъдат сериозни и трябва да бъдат съобщени на Вашия лекар. Другите ефекти може да не са сериозни, но могат да причинят безпокойство. Някои ефекти не могат да се появят в продължение на месеци или години след употребата на лекарството.

Преди да започнете лечението с кладрибин, вие и Вашият лекар трябва да говорите за доброто, което това лекарство ще направи, както и за рисковете от употребата му.

Кладрибин трябва да се прилага само от или под непосредствения надзор на Вашия лекар.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

  • Решение