Рифампин, изониазид и пиразинамид (устна пътека)


Описание и имена на търговски марки

Информация за наркотици, предоставена от: Micromedex

Име на американската марка

  1. Rifater

Описания


Рифампин, изониазид и пиразинамид са комбинирани противоинфекциозни лекарства. Това комбинирано лекарство се използва за лечение на туберкулоза (ТБ). Може да се приема самостоятелно или с един или повече други лекарства за туберкулоза.

Това лекарство се предлага само с рецепта на Вашия лекар.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

  • таблетка