Radium Ra 223 Дихлорид (интравенозен път)


Описание и имена на търговски марки

Информация за наркотици, предоставена от: Micromedex

Име на американската марка

  1. Xofigo

Описания


Инжектирането на Radium Ra 223 дихлорид се използва за лечение на мъже с метастазен рак на простатата, който се е разпространил в костите, но не и на други органи. Това е радиофармацевтичен агент. Радиофармацевтиците са радиоактивни агенти, които се използват за откриване и лечение на определени заболявания.

Това лекарство трябва да се дава само от или под прякото ръководство на лекар.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

  • Решение