Ботуниниб (устна пътека)


Описание и имена на търговски марки

Информация за наркотици, предоставена от: Micromedex

Име на американската марка

  1. Bosulif

Описания


Ботутиниб се използва за лечение на хронична миелоидна левкемия (ХМЛ), която е положителна по Филаделфийска хромозома (Ph +). Левкемията е вид рак, при който тялото прави необичайни бели кръвни клетки.

Ботутиниб е антинеопластично (раково) лекарство. Той пречи на растежа на раковите клетки, които в крайна сметка се разрушават от организма. Тъй като растежа на нормалните клетки може също да бъде повлиян от ботутиниб, могат да се появят и други нежелани реакции. Преди да започнете лечението, говорете с Вашия лекар за ползите от това лекарство, както и за възможните рискове от употребата му.

Това лекарство се предлага само с рецепта на Вашия лекар.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

  • таблетка