Алирокумаб (подкожен път)


Описание и имена на търговски марки

Информация за наркотици, предоставена от: Micromedex

Име на американската марка

  1. Praluent

Описания


Взаимодействието с Alirocumab се използва заедно с подходяща диета и лекарство със статини за лечение на възрастни с хетерозиготна фамилна хиперхолестеролемия или атеросклеротични сърдечни проблеми, които се нуждаят от допълнително понижаване на LDL холестерола. Това лекарство е инхибитор на PCSK9 (пропротеин конвертаза субтилизин-кексин тип 9).

Това лекарство се предлага само с рецепта на Вашия лекар.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

  • Решение