Регаденозон (интравенозен път)


Описание и имена на търговски марки

Информация за наркотици, предоставена от: Micromedex

Име на американската марка

  1. Lexiscan

Описания


Инжектирането на регаденозон се използва като фармакологичен стрес за радионуклидно миокардно перфузионно изобразяване (MPI) при пациенти, които не са подложени на адекватен стрес. Това лекарство действа чрез разширяване на артериите на сърцето и увеличава притока на кръв, за да помогне за идентифициране на коронарната артериална болест.

Това лекарство трябва да се дава само от или под прякото ръководство на лекар.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

  • Решение