Трифлуридин и типицил (устна пътека)


Описание и имена на търговски марки

Информация за наркотици, предоставена от: Micromedex

Име на американската марка

  1. Lonsurf

Описания


Комбинацията трифлуридин и типирацил се използва за лечение на метастазирал колоректален карцином (рак на дебелото черво или ректума, който се е разпространил в други части на тялото) при пациенти, получавали други лекарства против рак (напр. Флуоропиримидин, оксалиплатин, иринотекан).

Това лекарство се предлага само с рецепта на Вашия лекар.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

  • таблетка