Gallium Ga 68 Dotatate (Интравенозен път)


Описание и имена на търговски марки

Информация за наркотици, предоставена от: Micromedex

Име на американската марка

  1. Netspot

Описания


Инжекционното инжектиране на Gallium Ga 68 се използва с ПЕТ сканиране (позитронна емисионна томография) за локализиране на невроендокринни тумори (НЕТ) на соматостатиновия рецептор при възрастни и деца.

Gallium Ga 68 dotatate е радиофармацевтик. Радиофармацевтиците са радиоактивни агенти, които могат да бъдат използвани за откриване и лечение на определени заболявания или за изследване на функциите на органи на тялото.

Това лекарство трябва да се дава само от или под прякото наблюдение на лекар с специализирано обучение по ядрена медицина.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

  • Решение