Хемиафасов спазъм


Преглед

Хемифациалният спазъм е нарушение на нервната система, при което мускулите от едната страна на лицето ви неразполагат. Хемифациалният спазъм най-често се причинява от кръвоносен съд, докосващ лицевия нерв, но може да бъде причинен от увреждане на лицето или тумор, или може да няма причина.