Фебуксостат (устна пътека)


Описание и имена на търговски марки

Информация за наркотици, предоставена от: Micromedex

Име на американската марка

  1. Uloric

Описания


Фебуксостат се използва за лечение на хиперурикемия (висока пикочна киселина в кръвта) при пациенти с подагра. Това лекарство е инхибитор на ксантиноксидазата. Той действа, като причинява по-малко произвеждане на пикочна киселина от организма.

Това лекарство се предлага само с рецепта на Вашия лекар.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

  • таблетка