Пегинтерферон алфа-2а (подкожен път)


Описание и имена на търговски марки

Информация за наркотици, предоставена от: Micromedex

Име на американската марка

  1. Pegasys
  2. Pegasys Proclick

Описания


Инжектирането на пегинтерферон алфа-2а се използва самостоятелно или заедно с други лекарства, като рибавирин (Copegus®, Rebetol®), боцепревир (Victrelis®) и телапревир (Incivek®), за лечение на хронична инфекция с хепатит С. Той се използва също така за лечение на възрастни пациенти с хронична инфекция с хепатит В. Пегинтерферон алфа-2а е синтетична (създадена от човека) версия на вещество, което обикновено се произвежда в организма. Той помага на имунната ви система да се бори с хепатитни инфекции.

Това лекарство се предлага само с рецепта на Вашия лекар.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

  • Решение