Алглуцераза (интравенозен път)


Описание и имена на търговски марки

Информация за наркотици, предоставена от: Micromedex

Име на американската марка

  1. Ceredase

Описания


Алглюцеразата се използва за лечение на болестта на Гоше, причинена от липсата на определен ензим, глюкоцереброзидаза, в тялото. Този ензим е необходим на тялото ви да използва мазнини.

Алглуцеразата е произведена от тъкан от човешка плацента, която се събира след раждането на бебето. Преди да се използва, тъканта се тества за хепатит и вирус на човешката имунна недостатъчност (ХИВ). Това е подобно на тестването, което кръвната банка прави на даряваната кръв, преди тя да бъде дадена на някой друг.

Alglucerase се предлага с рецепта на Вашия лекар.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

  • Решение