Абиратер (устна пътека)


Описание и имена на търговски марки

Информация за наркотици, предоставена от: Micromedex

Име на американската марка

  1. Zytiga

Описания


Забележка: Жените с детероден потенциал не трябва да използват или да обработват таблетките абаратер без защита (напр. Ръкавици).

Абаратерон се използва в комбинация с преднизон за лечение на пациенти с метастатичен кастрационен рак на простатата (рак на простатата, който е устойчив на медицински или хирургически лечения, които понижават тестостерона и вече са се разпространили в други части на тялото). Това лекарство се използва при пациенти, които са лекувани с рак, като доцетаксел.

Това лекарство се предлага само с рецепта на Вашия лекар.

Този продукт се предлага в следните дозирани форми:

  • таблетка